pingpoint

Tag: persiapan mrt jakarta

Persiapan Jakarta MRT 1.jpg

Berita Kawasan

Menilik Kesiapan MRT Jakarta Sebelum Beroperasi Komersil

02 February 2019, 02:10

MRT bakal beroperasi secara komersil pada minggu terakhir bulan Maret 2019. Sebelum beroperasi, MRT bisa diuji coba terlebih dahulu oleh masyarakat.